nukioklinti

nukioklinti
nukiõklinti intr. menk. pamažu nueiti, nukiūtinti: Kol ans nueis, kol nukiõklins KlvrŽ. Tą vaiką reik keravoti, kažin kur ans galia nukiõklinti KlvrŽ. Nukiõklinai Dievas žino kur! Kal. \ kioklinti; iškioklinti; nukioklinti; parkioklinti; sukioklinti; užkioklinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • iškioklinti — iškiõklinti intr. menk. pamažu išeiti, iškiūtinti: Marė kažkur iškiõklino Kal. Ar tu dar neiškiõklinai? KlvrŽ. kioklinti; iškioklinti; nukioklinti; parkioklinti; sukioklinti; užkioklinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukioklinimas — nukiõklinimas sm. (1) → nukioklinti: Iškada mano nukiõklinimo – negavau ko reikiant Kal. kioklinimas; nukioklinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkioklinti — parkiõklinti intr. menk. pareiti, parkiūtinti: Vos beparkiõklinau iš Grūšlaukio Gršl. Papunelis parkiõklina iš laukų KlvrŽ. kioklinti; iškioklinti; nukioklinti; parkioklinti; sukioklinti; užkioklinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukioklinti — intr. menk. suvaikščioti (ten ir atgal): Aš šiandien du kartu į Nasrėnus sukiõklinau Kal. kioklinti; iškioklinti; nukioklinti; parkioklinti; sukioklinti; užkioklinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkioklinti — užkiõklinti tr. menk. užkišti, nudėti: Kiokla, kur užkioklinai skuteklį, juk vakar bulves skutai? Dr. kioklinti; iškioklinti; nukioklinti; parkioklinti; sukioklinti; užkioklinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”